تبلیغات
مهندسی صنایع - مدیریت دانش از منظر برنامه ریزی تولید


مهندسی صنایع


مدیریت دانش از منظر برنامه ریزی تولید [عمومی , ]


نگاهی به کل مطلب:

 

امروزه در رقابت میان واحدها و کارخانجات تاکید فزاینده ای بر عملیات تولیدی وجود دارد .کارخانجات برای رقابت موفق در بازارهای جهانی باید در مدیریت عملیات تولیدی خود به برتری هایی دست یابند.  توسعهء سریع و عمیق علوم و رشد اعجاب انگیز فن­آوری اطلاعات  باعث شده است که تولید توزیع و مصرف بهتر دانش به عنوان یک منبع راهبردی مورد توجه روزافزون بنگاه­ها قرار گیرد. دانش به عنوان یک منبع راهبردی نقش مهمی در تدوین یک راهبره موفقیت­آمیز دارد .قدرت دانش در توانایی آن بر تاثیر مثبت و توانمندسازی راهبردی کسب و کار است بنابراین سینرژی میان راهبرد کسب و کار و راهبرد مدیریت دانش امری ضروری است.

خلق و بکارگیری دانش در فرآیندهای محوری کسب و کار ضامن حیات سازمانها در عصر اطلاعات است.شتاب هرچه بیشتر در تبدیل دانش به ارزش منجر به ارتقاء سطح شایستگی­ها و توان رقابتی سازمان در قیاس با رقبا میشود.

مدیریت دانش در سازمان مستلزم شناخت دانش اجزاء روندهای موثر و راهبردهای آن است. این مقاله به دیدگاه­­های مرتبط در این باره پرداخته است.

 

مقدمه:

 

 در گذشته­های نه چندان دور قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان یا یک جامعهء انسانی دسترسی به منابع مادی بیشتر محسوب میشد. سازمان پیشتاز،سازمانی بود که به مواد خام و ذخایر زیرزمینی، مواد اولیه،

نیروی انسانی ارزان، زمین وغیره به عنوان عوامل تولید در اقتصاد کلاسیک دسترسی بیشتر داشت. در عرصهء رقابت کنونی،شرایط به کلی متحول شده است. اصلی ترین مزیت رقابتی برای سازمانها توان آنها در مدیریت دانش محسوب میشود .عمده تری سرمایهء سازمانهای تولیدی و خدماتی عصر حاضر، دانشی است که به آن دسترسی دارند. سازمانها ی پیشتاز و پیشرو که رهبری بازارهای جهانی را در دست دارند، آنهایی هستند که قادرند بیشترین معتبر ترین و به روز ترین دانش بشری را درحوزه ی کسب و کار شان در اختیار گیرند و از آن استفاده ی بهینه نمایند .

مدیریت دانش و مفاهیم راهبردی مرتبط با آن به عنوان مولفه های مهم و ضروری برای حفظ و بقای مزیت رقابتی  سازمان ها توسعه یافته است .  مدیریت دانش به عنوان یک ضرورت برای بهره وری و انعطاف پذیری بیش تر در بخش های دولتی و خصوصی مطرح شده است .جوامع پیش رفته دارای قابلیت بهره گیری مناسب از داده های  پیش رفته ای هستند که در دسترسشان قرار دارد. آنچه در این جوامع متجلی است فکر انسان ها  فناوری و اطلاعات است و جوامع دانا به جایگاه انسان ها به خوبی  پی بردند و هنگامی که سرمایه ی دانش انسان با اطلاعات موجود ترکیب شود،قابلیتی به سازمان می­بخشد تا شایستگی­های سازمانی خلق شوند.دانش یک کیفیت است که خاص انسان میباشد و سازمانها بایستی منابع دانش و قابلیتهای افراد خود را به خوبی شناخته و بدانند چگونه از این منابع و قابلیتها بهره گرفته و آنها را به دانش جمعی تبدیل کنند.

دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و قابل تجدید سازمانی است برای عملیات برنامه ریزی و توسعهء مداوم سازمانها ضروری میباشد؛ هرچند که در قالب اوقات دسترسی به آن پر هزینه میباشد.

در این میان تولید کامپیوتری به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی برای دستیابی  به برتری تولید شناخته شده است.شامل بکارگیری فنآوری کامپیوتر در راه دستیابی به اهداف تجاری کارخانه میباشد. سیستم مدیریت تولید با تعیین نوع و زمان تولید و خرید­های کارخانه، نبض آن را کنترل میکند که در قلب سیستم کامپیوتر قرار دارد.بدین ترتیب در راه دستیابی کارخانه به یک سیستم مدیریت تولید مدیریت دانش نقش اساسی را ایفا میکند.

 

 

                     سیستم کل نگری است 

 

مدیریت هنرمندی است

                                                          و تولید، سلاح رقابتی

 

 

و مدیریت دانش عاملی برای

رقابت­گرایی و حیات سازمانها

 

تعریف مدیریت دانش:

 

مدیریت دانش امکان دسترسی به تجربیات، دانش و تخصص را فراهم میکند که این عمل توانائیهای جدیدی ایجاد میکند، عملکرد را بهبود میبخشد، نوآوری را افزایش میدهد، اطلاعات و سرمایه­های دانش موجود در سازمان را بکار میگیرد، توزیع دانش و اطلاعات را حوزه­های مختلف سازمانی تسهیل می­کند و اطلاعات  و دانش را در فرآیندهای روزانهء کسب و کار ادغام می­کند.

مدیریت دانش عبارت  است از سازماندهی و تسهیل کسب اطلاعات در اشکال مختلف.بدین ترتیب مدیریت دانش میتواند به طور موثر در حل مشکلاتی که افراد در محیط کار با آن مواجه میشوند کمک کند.

در تعریف رسمی فرآیندی است که به تسهیل و ایجاد اطلاعات سازمانی مورد نیاز جهت ایجاد آگاهی و درک غعالیتهای سازمانی معطوف میشود و میتواند مزایایی را شامل شود:

·        کاهش هزینه ها

·        بهبود جریانهای کاری

·        افزایش سهم بازار و فروش

·        ایجاد نوآوری که از این طریق رقبا را از محیط رقابتی خارج کند

شکل 1 نشان دهندهء اجزای پنج گانهء مدیریت دانش است با تمرکز بر این ابعاد میتوان به مدیریت دانش در سازمان پرداخت:

-ایجاد دانش: دانش از طریق یادگیری، نوآوری،خلاقیت و فعالیتهای خارج سازمانی توسعه میابد.

- کسب دانش: دانش برای استفاده، کسب و نگهداری میشود.

- پالایش دانش: دانش سازماندهی میشود، تغییراتی در آن انجام میشود یا اسناد برای استفاده در پایگاه­های دانش قرار میگیرد.

- توزیع دانش: دانش از طریق برنامه­های آموزشی، سیستم­های خودکار مبتنی بر دانش شبکه­های خبره بین کارکنان، فعالیتها و رویه­های کاری توزیع میشود.

- بکارگیری دانش: با استفاده از دانش، پایه و اساسی برای یادگیری و نوآوری بیشتر ایجاد میشود.

 

روندهای موثر بر مدیریت دانش

 

امروزه ساختار محیط دانش که سازمانها بایستی در آن فعالیت نمایند، تحت تاثیر روندهای محیط دانش مثل انفجار دانش، تخصصی شدن امور، جهانی شدن دانش قرار گرفته و باعث ایجاد شتاب تحول در محیط دانش شده است. بواسطهء تاثیر این روندها مدیریت دانش به عنوان تلاشی برای تطبیق با تغییرات محیطی مطرح شده است. دی مایتا و اودر در این مورد اینگونه  بحث میکنند که کششهای مدیریت دانش از دو تحول بنیادین، کوچک­سازی و توسعهءفن­آوری حاصل شده است. در دههء هشتاد، کوچک­سازی که راهبرد مناسب کاهش هزینه­های بالابری و افزایش سود بود، منجر به از دست رفتن دانش با اهمیت شد؛ زیرا کارکنان با ترک سازمان، دانش را که طی سال ها اندوخته بودند، با خود می بردند. با گذشت زمان سازمان­ها متوجه شدند که آنها سالها اطلاعات و تجربهءبا ارزش  را از دست داده­اند و اینک مصمم بودند خود را از تکرار این آسیب مصون بدارند  و این امر مدیریت را وادار کرد در تلاش برای حفظ  و نگهداری کارکنان دانشی برای تضمین آینده شرکت، راهبرد مدیریت دانش را اتخاذ نماید.

کارل. ام. ویگ معتقد است سازمان ها   در محیطی فعالیت میکنند که نمیتوانند آن را کنترل کنند و در دهه­های اخیر عوامل قابل ملاحظهء محیطی بسیار تقویت شده­اند.نیروهای هدایت کنندهء بیرونی، شامل جهانی شدن کسب و کار، رقابت بین­المللی، مشتریان، رقبا و تامین کنندگان و نیروهای هدایت کننده داخلی (سازمان)، شامل اهمیت یافتن عملکرد موثر سازمان و افزایش توانمندیهای فناوری و درک اهمیت دانش انسانی، از نیروهای هدایت کنندهء مدیریت دانش محسوب میشوند.

 از مجلهء روش( اولین مجلهء مهندسی صنایع)نوشته شده توسط زهرا در یکشنبه 1 مرداد 1385و ساعت 01:07 ق.ظ
ویرایش شده در - و ساعت -

() نظر


وبلاگ من

  ๐ وبلاگ من
  ๐
ایمیل من
    
بایگانی

 نویسندگان

محدثه (1)
سمانه (1)
زهرا (10)


موضوعات

عمومی (11)
تخصصی (1)


 آرشیو

شهریور 1385 (3)
مرداد 1385 (6)
تیر 1385 (1)
اسفند 1383 (2)


صفحات

لینكستانلینكدونی

کروکدیل (-)
آرشیو لینكدونی
جستجو

جستجو در بلاگ


خبرنامه


نظر سنجی


آمار وبلاگ

بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
كل نظرها :
كل بازدید ها :
افراد آنلاین : [Online]
ایجاد صفحه : -

قالب توسط :صابر كردستانچی