تبلیغات
مهندسی صنایع - ادامهء مطلب قبل


مهندسی صنایع


ادامهء مطلب قبل [عمومی , ]


اهمیت مدیریت دانش

 

مدیریت دانش بدین دلیل اهمیت دارد که روشی برای درک روشن و جامع از ابتکارات مدیریت و رویه­ها ارائه می­دهد. زمانی که شرکت­ها در بکارگیری سرمایه­های ملموس با شکست مواجه میشوند، متحمل شکست سنگین اقتصادی میشوند. اگرچه سرمایه­های دانش به سختی کمی میشوند،

آنها تنها برای رشد و بقای بلندمدت شرکت مفید هستند.

موفقیت در بازار رقابتی امروز وابسته به کیفیت دانش و فرایندهای دانشی است که سازمانها برای انجام فعالیتهای کلیدی بکار میگیرند.

بکارگیری سرمایه­های دانش جهت ایجاد مزیت رقابتی به عنوان عامل حیاتی و مهم مطرح شده است. دلایل اهمیت مدیریت دانش عبارتند از:

¨      محیط بازار،به طور فزاینده­ای رقابتی است و نرخ نوآوری افزایش یافته است. بنابراین دانش باید رشد یابد و به سرعت به روز شود.

¨      فشار رقابتی، میزان نیروی کار را کاهش میدهد و این دانش ارزشمند است که کسب و کار را نگهداری میکند.

¨      زمان برای کسب تجربه و دانش بسیار کوتاه شده است.

¨      گرایش به بازنشستگی زود هنگام و افزایش نقل و انتقال نیروی کار منجر به هدر رفتن دانش شده است.

¨      ضرورت­های مدیریت پیچیدگی فزاینده­ای را مطرح کرده است.

¨      تغییرات در راهبرد ممکن است باعث از دست دادن دانش در حیطه­ای خاص شود.

¨      مبنای بسیاری از کارهای امروزی بر پایهء اطلاعات است.

¨      سازمان­ها در مورد پایگاه­های دانش با یکدیگر رقابت میکنند.

¨      محصولات و خدمات به طور فزاینده­ای پیچیده بوده و از اطلاعات مناسب در آنها استفاده میشود.

¨      شرکتها باید اطمینان داشته باشند که درمحیط کار برابری از نظر نژاد و جنسیت و عقیده وجود داردو نیاز دارند که از وجود انتقال دانش(از کارکنانی که در حال ترک شرکت هستند به کارکنانی که در شرکت باقی مانده­اند) اطمینان حاصل کنند.

¨      نیاز به یادگیری مداوم یک واقعیت انکارناپذیر است. امروزه ضرورت مدیریت دانش برای سازمانهای کوچک مهمتر شده است؛ زیرا آنها امکانات و منابع سازمانهای بزرگ را نداشته­ و بیش از آنها می بایستی منعطف باشند ومسولانه درست تصمیم بگیرند، در غیر این صورت کوچکترین اشتباه میتواند برای آنها گران تمام شود.

¨      اکثزیت شرکتها در حال بین­المللی شدن هستند. بدین معنا که با مشتریان و عرضه­کنندگان خارجی در ارتباط هستند. بیشتر شرکتها فراملی شده­اند. فعالیت فراملی مستلزم ارتباطات سازمانی قوی و توانایی نگهداری دانش است که به یادگیری فردی و سازمانی و هماهنگی فرهنگی بستگی دارد.

 

مراحل مدیریت دانش

 

برای پیشرفت اهداف مدیریت دانش مراحلی وجود دارد که عبارتند از:

مرحلهء1- فرآیندهای منظم: فعالیتهای مدیریت دانش اغلب در ابتدا بر بهبود فرآیندها تمرکز میکنند( تمرکز بر بهبودمستمر از طریق آموخته­ها انجام بهتر فعالیتها فرآیند نوآوری کسب اطلاعات و دانش از افراد صحیح و در زمان مناسب و غیره).

 

مرحلهء2- در نتیجه چنین بهبودهایی میتوانند بر توسعهء بیشتر دانش در داخل سازمان و همچنین فرآیندهای منظم تمرکز کنند. به عنوان مثال فرآیند سفارش میتواند به مشتری در تصمیم­گیری در محصولات مورد نیازش کمک کند و همچنین نیازهای پروژه­های ویژه را برآورد نماید.

 

مرحلهء 2- محصولات و خدمات دانش­مدار: تمرکز بعدی در جهت ایجاد فزایندهء محصولات و خدمات دانش­مدار است( با تاکید بر افزایش خلاقیتو تحقیق و توسعه کاراتر و موثرتر).

 

مرحلهء3- مفاهیم جدید در کسب و کار: در اکثر نوشته­ها اخیرا بر توسعهء مفاهیم جدید کاری تمرکز میشود (تغییر در قوانی سازمان و حتی خود سازمان).

 

مرحلهء4- ایجاد سیستم­های دانش و پیوستن سیستم­های کاری به سیستم­های دانش: هدف نهایی مدیریت دانش ایجاد و افزایش مستمر مدیریت دانش و همچنین پیوستن این سیستم­های کاری است. تمام سطوح سازمان مانند تصمیم­گیری راهبردی عملیات تحقیق و توسعه مهندسی نگهداری بازاریابی و غیره باید در سیستم­های دانش مناسب قرار گیرند.

نکتهء قابل توجه در این است که چه سیستم­های دانشی برای سیستم­های کاری مختلف و همچنین تسهیل وبهبود فرآیندهای کاری و فعالیتهای تصمیم­گیری مناسب هستند. افزایش سیستم­های دانشی ضرورتا منجربه تسهیم دانش خواهد شد. این چنین سیستم­های دانشی به مدیریت و رهبری نیاز خواهد داشت.

 

 

 

راهبردهای مدیریت دانش

 

راهبردهای مدیریت دانش می­توانند در دو بعد توصیف شوند:

یک بعد در توانائی ایجاد ذخیره تسهیم و استفاده از دانش مستندسازمانی تاکید دارد.راهبرد این بعد در کدگذاری و ذخیره­سازی تاکید دارد. معمولا دانش می­تواند از طریق فن­آوری اطلاعات به رمز درآورده شود. به احتمال زیاد دانشی که کدگذاری شده مجددا مورد استفاده قرار می­گیرد.

در راهبرد کدگذاری به دلیل آنکه دانش  در پایگاه الکترونیکی دانش ذخیره میشود افراد بیشتری میتوانند به­طور همزمان به اطلاعات ذخیره شده دسترسی پیدا کنند که خود باعث صرفه­جویی در کار زمان و کاهش هزینه ارتباطی می­شود.

بعد دیگر به تسهیم دانش از طریق تعاملات فردی تاکید دارد. راهبرد در این بعد شخصی­سازی است  و از مکالمات فرد به فرد استفاده میکند. این راهبرد به تسهیم دانش از طریق فرد به فرد کمک میکند. دانش را میتوان از افراد با تجربه و ماهر ­به­دست آورد. در این راهبرد دانش با افرادی که در توسعهء آن نقش داشته گره خورده و افراد در ارتباط با یکدیگر از آن اطلاعات سهم می­برند.

ویژگی­های کلی این دو راهبرد مدیریت دانش در جدول 1 ارائه شده است.

مدیریت دانش می­تواند راهبردهای خود را بر فرآیندهای مختلفی متمرکز کند که از جمله آنها به موارد زیر اشاره می­شود:

¨        مدیریت اطلاعات و فن­­آوری اطلاعات

¨        انسان­ها

¨        کارایی سازمان

¨        دارایی­های فکری

همچنین مدیریت دانش بر تسهیم دانش بین افراد و ظرفیت­سازی و ایجاد امکانات دقیق آموزشی و توزیع دانشتاکید دارد و بر روی امکانات فن­آوری جهت بدست آوردن دانش موجود در سازمان تمرکز می­نماید. اغلب مدیریت­ها به دانش مرتبت با اطلاعات تمرکز می­کنند تا بر مدیریت دانش و برخی بر به کارگیری دانش برای بهبود عملیات سازمان و افزایش کارایی کلی سازمان تاکید می­ورزند.

 

جه­گیری

دنیای کسب­وکار دنیای پیچیدگی­هاست. افزایش سرعت رقابت در محیط کلان بازرگانی از یک طرف و فزاینده­تر شدن ابهامات و عدم اطمینان محیطی از سوی دیگر شرکت­ها را در اندیشه بقا و ماندگاری در کسب و کار فرو برده است. ماندگاری در کسب­وکار امروزه به عنوان حیاتی­ترین نیاز شرکت­ها جلوه نموده است.

شکی نیست که مدیریت دانش در حال حاضر توجه مدیریت و متخصصان را به خود جلب کرده است. واژه مدیریت دانش به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد.

مدیریت دانش فرآیند پیچیده­ای است و نیاز به آگاهی گسترده­ای دارد. این فرآیند جدا از فرآیندهای کسب­وکار نیست بلکه در تمام فرآیندهای شرکت تعبیه شده است و به عنوان بخشی از فرهنگ شرکت در آمده و می­تواند در فعالیتهای سازمان مفید باشد.

خلق و بکارگیری دانش برای رقابت­گرایی و حیات سازمان­ها ضرورتی شناخته شده است. دانش نمی­تواند به سادگی دیگر منابع ذخیره و یا تصاحب شود و به طور نظام مند مدیریت و بکار گرفته شود.

هدف اصلی مدیریت دانش تنظیم هماهنگ­سازی و سازماندهی محیطی است که بکارگیری توسعه تسهیم ترکیب و ادغام دانش را برای افراد تسهیل می­کند.

 اجرای مدیریت دانش مستلزم درک وسیعی از مسائل سازمان و همکاری با دیگر اجزای اصلی سازمان خواهد بود. بسیاری از سازمان­ها به منظور ایجاد محیطی برای مدیریت دانش به تغییراتی در مدیریت نیاز دارند.

بنابراین شرکت­هایی در جهان متحول و پیچیده قرن حاضر موفق خواهند بود که بتوانند فرآیند یادگیری و کسب دانش را با استفاده از سازوکارهای فن­آوری اطلاعات به سمت دانش جمعی و گروهی سوق دهند و بستر و فضایی را خلق نمایند که کارکنان  دانش ضمنی خود را که حاصل تجربه و اندوخته­های شخصی است به اشتراک گذارند و با توسعه و یکپارچه نمودن آن به ایجاد مزیت رقابتی جدید و نهایتا خلق ثروت مبادرت ورزند.

 

منابع

1-جعفری مصطفی- کلانتر سید کیانوش مدیریت دانش در سازمان مجلهء تدبیر شمارهء 142 اسفند 82 ص 24.

2-خوارزمی شهیندخت-ابیلی خدایار کارگاه مدیریت دانایی سازمان مدیریت صنعتی اردیبهشت 1380.

3- دکتر مهرداد قلی زاده آذری –شبنم اسدی مجلهء روش شمارهء 94.

                4-کتاب  سیستم های یکپارچه مدیریت تولیدنوشته شده توسط زهرا در دوشنبه 2 مرداد 1385و ساعت 08:07 ق.ظ
ویرایش شده در - و ساعت -

() نظر


وبلاگ من

  ๐ وبلاگ من
  ๐
ایمیل من
    
بایگانی

 نویسندگان

محدثه (1)
سمانه (1)
زهرا (10)


موضوعات

عمومی (11)
تخصصی (1)


 آرشیو

شهریور 1385 (3)
مرداد 1385 (6)
تیر 1385 (1)
اسفند 1383 (2)


صفحات

لینكستانلینكدونی

کروکدیل (-)
آرشیو لینكدونی
جستجو

جستجو در بلاگ


خبرنامه


نظر سنجی


آمار وبلاگ

بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
كل نظرها :
كل بازدید ها :
افراد آنلاین : [Online]
ایجاد صفحه : -

قالب توسط :صابر كردستانچی